Potřebujeme dlouhodobé programy, které by pomáhaly budovat kariéru pro mladé lidi pocházející ze všech typů prostředí

V Evropě existuje mnoho krátkodobých projektů, jejichž cílem je  představit úlohu a hodnotu kreativního podnikání ve školách nebo širších vzdělávacích střediscích. Dlouhodobých programů je však málo. Pauline Tambling, jedna z ředitelek instituce Creative and Cultural Skills (CC Skills)[1] ve Spojeném království, hovořila o nutnosti dlouhodobého plánování a programů zaměřených na rozvoj sektoru. CC Skills funguje jako celostátně uznávaná rada pro dovednosti v kreativním sektoru se zvláštní odpovědností za snižování mezer a nedostatků v dovednostech v kreativní ekonomice, zlepšování produktivity sektoru, zvyšování dovedností a zlepšování nabídky pracovní síly. Každý z těchto prvků přímo souvisí s kreativním podnikáním na školách – jelikož inovativnější, konkurenceschopnější a udržitelnější sektor se odvíjí od silnějších, rozmanitějších, sebevědomějších a schopnějších talentů. Pauline představuje druhy nástrojů, které by po začlenění do širšího programu a s podporou jejich klíčového postavení v rámci celostátní agentury mohly mít dlouhodobý a strukturální význam:

-       Model národní akademie kreativních dovedností umožňuje, aby kreativní podniky, poskytovatelé školení a partneři ve vzdělávání spolupracovali v každém regionu soudržným a cíleným způsobem – např. poskytovali kariérové poradenství, odbornou přípravu a praxe pro kreativní odvětví.

-       Národní kampaně a praktická řešení lze zajišťovat společně. Například program „Budování kreativního národa“ informuje o nedostatku dovedností v kreativních odvětvích a zdůrazňuje, jak je pro mladé lidi ze sociálně slabšího prostředí obtížné získat přístup k těmto odvětvím, a současně uvolňuje investice a sjednává partnerství, která by tyto otázky řešila. Činí tak stanovením ambiciózního cíle vytvořit 6 500 pracovních míst pro mladé v kreativních odvětvích během jednoho roku.

-       Praxe je stejně důležitá jako teorie. Kariérové poradenství je třeba tvořit společně s průmyslem; pracovní zkušenosti musí nabízet skutečné výzvy z podnikatelského prostředí, kdy mladí lidé budou mít na společnosti jak obchodní, tak citový zájem; akademické vzdělávání je třeba doplnit praktickou výukou; stáže by měly být placené (aby se ukončilo vykořisťování mladých kreativních talentů) a mladí lidé musí trénovat svoji podnikavost prostřednictvím přístupu k průmyslu a dalším typům odborného prostředí během svého studia a po vstupu do zaměstnání.[1] Národní akademie dovedností pro kreativní a kulturní odvětví: http://ccskills.org.uk/