Co dál?

Partneři projektu CENTRES budou aktivně stavět na jejich existujících projektech a hledat příležitosti pro strukturovanější, koordinovanější a integrovanější přístup ke kreativnímu podnikání v celé Evropě. Zasadíme se o to, aby byla naše doporučení přezkoumána a pečlivě zvážena. Rovněž budeme spolupracovat s vládami, institucemi a organizacemi, abychom prosazovali osvědčené postupy v kreativním podnikání a budovali kapacitu a sebedůvěru v našich vzdělávacích a kreativních odvětvích.

Než projekt v září 2014 skončí, v každé partnerské zemi se bude konat řada schůzí a politických seminářů se zúčastněnými stranami příslušného národa, kde budeme doporučení projektu CENTRES dále prosazovat. Budeme také hledat možnosti, jak síť rozšířit prostřednictvím potenciálních evropských programů financování.