CVLK

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje (2003 - 2004)

Datum zahájení projektu: září 2003
Datum ukončení projektu: září 2004
Hlavní koordinátor projektu: Národní ústav odborného vzdělávání, Liberecký kraj, Investorsko inzenýrská, a.s., Liberec
Hlavní řešitel v NÚOV: PhDr. Jana Bydžovská
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: PhDr. Helena Marinková, PhD.
Ostatní partneři: Do projektu vstoupilo 24 středních a vyšších odborných škol v regionu

Cíle projektu: Obecným cílem projektu bylo rozšířit příležitosti pro získávání znalostí a dovedností občanů a podpořit tak rozvoj celoživotního vzdělávání. Tím projekt podpořil rozvoji vzdělávání a snižování nezaměstnanosti v Libereckém kraji.

Další informace: Projekt byl financován z rozpočtu Libereckého kraje.