DUOQUAL: Kvalifikace s dvojí orientací, pro zaměstnání a vysokoškolské vzdělávání

Projekt Leonardo da Vinci

Datum zahájení projektu: prosinec 1997
Datum ukončení projektu: duben 2000
Hlavní koordinátor projektu: Dr Sabine Manning - Wissenschaftsforum Bildung und Gesellschaft e. V. (WIFO)
Hlavní řešitel v NÚOV: Petr Viceník
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Anna Konopásková, Květa Lejčková
Ostatní partneři:
Rakousko Dr. Monika Thum-Kraft - ibw, Vídeň
Německo Prof Dr Gerald Heidegger - Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik (BIAT) (cooperating with D/ITB), Flensburg Dr Werner Kusch - Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung (ISB), Mnichov Dr Rainer Bremer - Institut Technik und Bildung (ITB), Brémy
Dánsko Prof Knud Illeris - Roskilde University, Roskilde
Řecko  Dr Stamatis Paleocrassas - Pedagogical Institute (P.I.), Ministry of Education, Atény
Francie Dr Anne Lazar - National Institute for Pedagogical Research (INRP), Paříz Jean-Louis Kirsch - Centre dEtudes et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ), Marseille
Finsko Maarit Virolainen - Institute for Educational Research (IER), University of Jyväskylä, Jyväskylä 
Itálie  Claudia Pasti - Cooperativa Marcella, Lurago Marione
Norsko  Lillian Larsen - HIAK Akershus College, Bekkestua
Nizozemsko  Elly de Bruyin - HIAK Akershus College, Amsterodam
Portugalsko  Dr Lourenço Frazao - Faculdade de Ciencias, Tecnologia Universidade Nova de Lisboa, Monte de Caparica
Švédsko Goran Arman - Stockholm Institute of Education, Stockholm
Velká Británie  Dr Alan Brown - Institute for Employment Research (IER), University of Warwick, Coventry
Řecko  Dr Stamatis Paleocrassas - Pedagogical Institute (P.I.), Ministry of Education, Atény
Francie  Dr Anne Lazar - National Institute for Pedagogical Research (INRP), Paříz Jean-Louis Kirsch - Centre dEtudes et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ), Marseille
Finsko  Maarit Virolainen - Institute for Educational Research (IER), University of Jyväskylä, Jyväskylä 
Itálie Claudia Pasti - Cooperativa Marcella, Lurago Marione
Norsko Lillian Larsen - HIAK Akershus College, Bekkestua
Nizozemsko  Elly de Bruyin - HIAK Akershus College, Amsterodam
Portugalsko  Dr Lourenço Frazao - Faculdade de Ciencias, Tecnologia Universidade Nova de Lisboa, Monte de Caparica
Švédsko Goran Arman - Stockholm Institute of Education, Stockholm
Velká Británie Dr Alan Brown - Institute for Employment Research (IER), University of Warwick, Coventry 


Cíle projektu: Projekt se zaměřil na srovnávací analýzu směrů odborného vzdělávání, které vedle odborné přípravy zaměřené na pracovní uplatnění umožňují pokračovat ve vysokoškolské přípravě. 


Výstupy (zprávy, studie aj.)
  • Národni zprávy 
  • informační leták - základní informace o vzdělávacích programech v České republice, které poskytují dvojí kvalifikaci
  • Viceník, P. - Lejčková, K. - Konopásková, A.: Vzdělávací programy s dvojí kvalifikací v České republice. Národní studie. Praha VÚOŠ 2000. 48 s.
  • Viceník, P. - Virolainen, M. - Konopásková, A.: Změny v rozsahu odborných kvalifikací. Společná česko-finská studie. Praha, VÚOŠ 2000. 42 s.
  • (studie v čestině i angličtině jsou dostupné v knihovně NÚOV)
  • Poznatky a doporučení uvedené v národních závěrech pro Českou republiku jsou dostupné v elektronické databázi.

Publikace informující o projektu
  • Přístup k výsledkům projektu DUOQUAL. Odborné vzdělávání. Informační bulletin VÚOŠ. 1999, č. 4.
  • Projekt DUOQUAL. Odborné vzdělávání. Informační bulletin VÚOŠ. 1999, č. 2.
  • Viceník P.: Odborné vzdělání pro zaměstnání a studium - naše výhoda pro vstup do EU. Výsledky projektu Leonardo da Vinci DUOQUAL a závěry, které z nich vyplývající pro rozvoj našeho odborného vzdělávání ukončovaného maturitní zkouškou. Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední průmyslové školy, 2000, č. 2, s. 17-21.