EUROCERT

Podpora transparentnosti certifikátů prostřednictvím doplňku  (certificate supplement) - projekt Leonardo da Vinci

Zahájení projektu: prosinec 1998
Ukončení projektu: duben 2001
Hlavní koordinátor projektu: National Institute for Vocational Awards, Irsko
Hlavní řešitel v NÚOV: PhDr. Olga Kofroňová
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Ing. Zorka Husová, Ing. Lili Langová, Ing. Iva Kaválková


Ostatní partneři:

  • CERT, FÁS Irsko
  • Niels Brock Copenhagen Business College, Dánsko
  • Bundesinstitut für Berufsbildung, Německo
  • Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale, Istrizione Professional, Itálie
  • Akershus College, Norsko
  • City of Stockholm Education Administration,  Švédsko
  • Edexcel Foundation, Velká Británie
  • The Association for Development of Continuing  Education Transfer, Polsko
  • Ministry of Education, Maďarsko
  • Centre of the RS for Vocational Education and Training, Slovinsko

Cíle projektu: Cílem projektu je podpora mezinárodní mobility pracovníků, studentů a učitelů na základě srozumitelného a přehledného formátu jejich certifikátů.