Europass na veletrzích fiktivních firem

V letošním roce se Europass prezentoval na několika veletrzích fiktivních firem. Žáci se tak mohli seznámit s dokumenty Europassu, vyzkoušet si pracovní pohovory nanečisto a dozvědět se, jak vyplnit životopis.   

Co je fiktivní firma?

Fiktivní firmy zakládají žáci vyšších ročníků středních a vyšších odborných škol především s ekonomickým zaměřením. Sami si určují svůj předmět podnikání, vybírají ze svého středu ředitele firmy, shánějí zboží a kupce. Zkrátka chovají se tak, jako by pracovali v reálné společnosti. Představitelé fiktivní firmy proto musejí spolupracovat s fiktivním finančním a živnostenským úřadem, zdravotní, sociální a komerční pojišťovnou, bankou a mnoha dalšími institucemi. Činnost těchto nezbytných úřadů již dvacet let simuluje Centrum fiktivních firem (CEFIF), které je součástí Národního ústavu pro vzdělávání.

Mezi současnými fiktivními firmami figurují nejčastěji prodejci oblečení, elektroniky a kosmetiky, cestovní kanceláře, pohostinství, knihkupectví, reklamní agentury. V historii se ale objevily i ne příliš obvyklé společnosti, jako např. prodejce zbraní, letiště, nemocnice či pohřební služba. Každoročně ve fiktivní firmě působí více jak 3500 žáků.

 

Europass bude s CEFIFem spolupracovat i nadále

Životopis i další dokumenty Europassu využijí mladí lidé při cestách do Evropy za studiem, brigádou nebo prací. Žákům fiktivních firem nabídne Europass informace také na CD vydaném Centrem fiktivních firem během léta 2013. Na CD najdou žáci vedle základních informací o dokumentech Europassu také rady a tipy, jak vyplnit životopis, jak napsat motivační dopis a jak se připravit na pohovor. Najdou zde i vzory vyplněných životopisů, dodatků k osvědčení a dokladů o mobilitě a také odkazy na užitečné informační zdroje o studiu, práci, dobrovolnických aktivitách, podnikání a cestování v Evropě.

Od příštího školního roku 2013/2014 potkáte Europass i na dalších veletrzích fiktivních firem. Ty každoročně pořádají aktivní střední školy a účastní se jich nejen další školy vyučující fiktivní firmu, ale i partnerské střední školy ze zahraničí. Součástí je vždy slavnostní zahájení, prezentace zboží a služeb na stáncích, obchodování – zkrátka stejně jako na reálném veletrhu. Součástí veletrhů bývají nejrůznější soutěže, které hodnotí nezávislá porota. Vítězné firmy získávají věcné ceny. Více informací o akcích CEFIF najdete zde.

Více informací o Europassu najdete na www.europass.cz.