Europass používají miliony lidí v celé Evropě

Za sedm let již využily některý z dokumentů Europassu desítky milionů lidí v celé Evropě. Díky Europassu a jeho propojení s ostatními evropskými nástroji (EQF, ECVET) jsou dovednosti a kvalifikace lidí mezinárodně srozumitelné.

Za dobu trvání Europassu (od února 2005 do března 2012) navštívilo webovou stránku Europassu téměř 50 milionů lidí a 38 milionů lidí si zde stáhlo formulář nebo vyplnilo on-line životopis. To odpovídá téměř 15 tisícům on-line vyplněným nebo staženým životopisům denně. Dokumentů Europass – mobilita, které dokládají pracovní a studijní zkušenosti získané v jiných zemích, bylo vydáno odhadem 300 tisíc. Dalším dokumentem Europassu je jazykový pas, který zaznamenává jazykové schopnosti uživatele a je založen na sebehodnocení vlastních dovedností v cizích jazycích. Jazykový pas si on-line vyplnilo 1,2 milionů lidí.

Jak lidé využívali dokumenty Europassu

  • 48,6 milionů návštěv webu Europassu
  • 18 milionů on-line vyplněných životopisů
  • 20 milionů formulářů životopisů stažených z webů
  • 330 tisíc on-line vyplněných jazykových pasů
  • 915 tisíc stažených formulářů jazykového pasu
  • odhadem více než 300 tisíc vydaných dokumentů Europass – mobilita
  • roste počet škol, které vydávají dodatek k diplomu

Graf - věk uživatelů životopisu

Více než dvě třetiny lidí, kteří si on-line vyplnili evropský formát životopisu, jsou mladší 30 let. V roce 2011 vedly v užívání životopisu Portugalci, Italové, Rumuni a Španělé.

Nový web Europassu

Od prosince 2011 má web Europassu novou grafickou podobu a umožňuje svým uživatelům rychlejší přístup k informacím. Do konce roku 2012 představí tento web nový Europass životopis a bude také lépe provázán s ostatními weby tak, aby bylo například možné vyplnit si životopis na pracovních webech nebo portálech.

Propojení Europassu s dalšími evropskými nástroji

V posledních letech zavádějí země EU vedle Europassu několik dalších evropských nástrojů a principů, které také usnadňují mezinárodní srozumitelnost kvalifikací a podporují celoživotní učení i studijní a pracovní mobility lidí.

V období 2013-15 dojde k ještě většímu propojení Europassu a dalších evropských nástrojů (Evropského rámce kvalifikací EQF, ECVET a ESCO). Evropský rámec kvalifikací (EQF) rozlišuje osm úrovní kvalifikací a umožňuje srovnání národních kvalifikací mezi evropskými zeměmi. Úrovně EQF dokládají úroveň kvalifikace držitele dokumentu a jsou už uváděny na dodatcích k osvědčení a diplomu a lidé si je také budou vyplňovat do životopisů. Pracovní dovednosti a znalosti získané během stáže v jiné zemi v rámci ECVET (Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu) budou v budoucnu v dokumentech k mobilitě.

ESCO (taxonomie dovedností, kompetencí a povolání) sestaví pro každé povolání seznam relevantních dovedností a kompetencí, který bude průběžně aktualizován podle vývoje na trhu práce a poptávky po nových dovednostech a kompetencích.  Terminologii ESCO použije Europass, čímž pomůže lidem lépe a jasněji popisovat a představovat jejich studijní, pracovní i další životní zkušenosti ve vztahu ke konkrétním povoláním.

Zdroj: CEDEFOP, briefing note Europass 2005-2020: Achievments and prospect (celá zpráva v AJ zde zde (261,03 KB)).

Další informace o Europassu najdete na:

http://www.europass.cz

http://europass.cedefop.europa.eu/cs/home

17. června 2012