Evropský rámec kvalifikací

Evropský rámec kvalifikací (EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. 

Úroveň EQF je velmi důležitým údajem při uplatnění člověka na evropském trhu práce, protože zahrnuje údaje o jeho nejvyšším dosaženém vzdělání a zprostředkovává zahraničním zaměstnavatelům informaci o tom, co uchazeč doopravdy umí.

Dosaženou úroveň EQF ovlivňují nejen znalosti a dovednosti, které člověk získá ve škole (od základní po vysokou), ale i znalosti a dovednosti, které získá v průběhu praxe nebo formou různých kurzů a stáží, pokud jsou ověřeny zkouškou s celostátní platností. Úroveň EQF si můžeme v průběhu života zvyšovat.

Přínosy zavedení jednotného kvalifikačního rámce:

  • umožní vzájemné porovnání kvalifikací v evropských zemích,
  • pomůže lidem při hledání práce i studia v zahraničí, protože zaměstnavatelé a školy snadno zjistí, co od uchazeče mohou požadovat a očekávat,
  • usnadní proces celoživotního učení, protože zahrnuje nejen kvalifikace získané ve škole, ale i mimo školu formou kurzů, stáží, seminářů, samostudiem apod.

Evropské země přiřazují své kvalifikace k osmi úrovním jednotného Evropského rámce kvalifikací v tzv.  přiřazovacích procesech od roku 2008. Přiřazení kvalifikací k EQF zajišťuje v rámci projektu NCP EQF v České republice Koordinační centrum EQF. Český přiřazovací proces i jeho výsledky popisuje Národní přiřazovací zpráva ČR.

Více informace najdete na www.eqf.cz.

Bannery na web ke stažení:

banner 1.gif banner 1.gif (60,27 KB

baner2.gif banner 2.gif (2,97 KB)

banner 3.gif banner 3.gif (34,43 KB)

banner 4.gif banner 4.gif (7,73 KB

banner 5.gif banner 5.gif (7,35 KB)