LAMS

IPO rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů mateřských a základních škol - lektoři a mentoři pro školy (ČERVEN 2014 - ČERVEN 2015)

Cílem projektu je odborně podpořit a získat pro spolupráci zkušené pedagogy a zapojit je do vytvářené sítě lektorů a mentorů. Důraz byl kladen nejen na zaměření vzdělávacích programů, na didaktiku oborů, ale zároveň na rozvoj lektorských a mentorských dovedností. 


 web projektu