lektoři a mentoři

L02.jpg

Reforma vzdělávání, představovaná v prvním desetiletí 21. století především zavedením konceptu dvoustupňového kurikula do praxe se posouvá do své další etapy, kdy je maximum pozornosti soustředěno na kvalitu procesu vzdělávání a jeho výsledky. 

více

Mentoři do škol. Kladete si otázku k čemu?

Mentor je průvodcem pedagogickým procesem a podporuje kolegy v profesním růstu. Je specialista na vzdělávání, na vzdělávací proces.

Mentor není kontrolor, nehledá chyby. Klade učiteli otázky a spolu na ně hledají odpovědi.

Lektor je učitel dospělých, zpravidla specificky zaměřený na dílčí část odborné problematiky určitého oboru. Účastníkům vzdělávacích akcí předává vlastní zkušenost s obsahem oboru i procesem výuky. Kromě orientace ve vyučovaném oboru je od něj očekávána také vysoká míra dovedností v oblasti vzdělávání dospělých i lidské kvality a charisma.  

Učitelé zapojení do projektu "Lektoři a mentoři pro školy" získají hlavně:

  • příležitost pro odborný a osobní růst a rozvoj,
  • rozšíření možnosti svého uplatnění, možnost efektivně předávat kolegům své zkušenosti,
  • získání nových zkušeností díky setkávání s dalšími kolegy z jiných krajů ČR,
  • zvýšení prestiže a společenského uznání v rámci pedagogické veřejnosti.

A v čem lze vidět přínos pro školu, jejíž učitel nebo učitelé se zapojí?

  • Může realizovat vzdělávací akce pro jiné školy, stát se zařízením pro DVPP
  • Bude mít proškoleného učitele, který bude přinášet do školy nové podněty a inspiraci, bude moci uplatňovat postupy, které pomohou zvýšit kvalitu výuky ve škole.
  • Bude u zdroje aktuálních informací o možnostech efektivní reflexe vzdělávání, získá možnost zajistit vzdělávání svým pedagogům vlastními silami.
  • Bude zavádět postupy, které lektor nebo mentor bude ovládat a zlepšovat vlastní systém vzdělávání.
  • Naváže úzkou spolupráci s odbornými pracovníky z NÚV a bude mít možnost podílet se na jiných aktivitách nebo projektech v následujících obdobích.

Vaše náklady jsou hrazeny z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Další informace naleznete v našich newsletterech:

pdf.pngLAMS_Newsletter 1-2014.pdf    pdf.pngLAMS_Newsletter_1-2015.pdf

printscreen_2014.gif                               printscreen_2015.gif

 

Aktuality

Projekt Lektoři a mentoři pro školy byl ukončen 30. 6. 2015

Projekt byl ukončen evaluačním setkáním "Sdílet a relaxovat", to byla závěrečná akce pro účastníky i realizátory.   23. 09. 2015 celý článek

Evaluační setkání "Sdílet a relaxovat"

Pozvánka na vyvrcholení  projektu LAMS – setkání všech zapojených, učitelů i realizátorů. 17. 06. 2015 celý článek

Podpora účastníkům projektu - následná setkání

Dne 22. června 2015 proběhne v Praze už třetí setkání. Bude rozloženo do dvou skupin, místo a čas setkání jsou pro obě stejné. 17. 06. 2015 celý článek

Podpora účastníkům projektu

Nabídka následné podpory účastníků projektu LAMS – setkání ve skupině 27. 05. 2015 celý článek

Závěr projektu - zkušenosti všech zapojených

Zakončení projektu - evaluační setkání. 27. 05. 2015 celý článek

KA 02 vzdělávání učitelů - lektorů a mentorů pro český jazyk a litaraturu

KA02_supervize_Bohuslavice_27042015_1.jpg

V rámci aktivity KA 02 se realizují supervize na školách a učitelům je poskytovaná zpětná vazba na ukázky v hodinách. 22. 05. 2015 celý článek

KA 01 vzdělávání lektorů a mentorů v oblasti diferenciace vzdělávání

KA01.jpg

V květnu 2015 je vzdělávání zaměřeno na učitele fyziky a chemie. 22. 05. 2015 celý článek

KA 04 lektorské dovednosti pro učitele přírodopisu

V rámci aktivity probíhá distanční podpora účastníků - připravují se na svoji lektorskou praxi. 22. 05. 2015 celý článek

KA 05 Mentorské dovednosti pro učitele chemie a fyziky

KA 05 20150321 fyzika 2 (2).jpg

Účastníci si zkoušejí ve vlastní škole mentorské rozhovory s využitím technik mentorské práce, se kterými se seznámili v rámci semináře. 22. 05. 2015 celý článek

KA 06 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast předškolního vzdělávání

V rámci aktivity probíhá distanční podpora účastníků, kteří již absolvovali prezenční setkání. Pomocí moderní komunikační techniky i návštěv metodiků upravují svoje vlastní lektorské programy . 22. 05. 2015 celý článek

KA 07 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast kultury a umění

KA07 29112014 VV (2).jpg

V průběhu května 2015 se účástníci v rámci aktivity KA 07 připravují na prezentační vystoupení. Konzultovat svoji práci mohou s metodiky aktivity. 22. 05. 2015 celý článek

KA 07 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast kultury a umění

KA07 29112014 VV (2).jpg

Začátek května: V rámci aktivity KA 07 probíhá distanční podpora účastníků. Ti konzultují svoje zpracované návrhy s metodiky dané aktivity. 12. 05. 2015 celý článek

KA 06 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast předškolního vzdělávání

V rámci aktivity probíhá distanční podpora účastníků, kteří mají možnost svoji přípravu konzultovat s metodiky aktivity.   12. 05. 2015 celý článek

KA 05 mentorské dovednosti pro učitele chemie a fyziky

Další skupiny chemiků zahájí vzdělávání v květnu. 12. 05. 2015 celý článek

KA 05 mentorské dovednosti pro učitele chemie a fyziky

20150228_142726 (800x543).jpg

V dubnu 2015 bude zahájeno vzdělávání další skupiny chemiků. 12. 05. 2015 celý článek

KA 04 lektorské dovednosti pro učitele přírodopisu

V rámci aktivity KA 04 probíhá distanční podpora účastníků. 12. 05. 2015 celý článek

KA 06 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast předškolního vzdělávání

V rámci aktivity KA 06 probíhá distanční podpora učitelů. 12. 05. 2015 celý článek

KA 01 vzdělávání lektorů a mentorů v oblasti diferenciace vzdělávání

KA01_diferenciace.jpg

V průběhu května je vzdělávání zaměřeno na učitele fyziky a chemie. Proběhne v těchto termínech: 12. 05. 2015 celý článek

KA 05 vzdělávání mentorů v oblasti chemie a fyziky

KA05_mentorink.jpg

Vzdělávání chemiků pokračuje v květnu 2015 - další dvě skupiny. 21. 04. 2015 celý článek