O PROJEKTU

Obsahem projektu je podpora pedagogů mateřských a základních škol v jejich lektorských a mentorských dovednostech. Vzdělávání má formu prezenčních akcích, které budou po skončení projektu doplněny o efektivní distanční kurzy. Podpora mento ringu bude směřována jak do oblasti interního mentoringu, kdy mentor působí jen na své škole, tak i externího mentoringu, kdy je působnost mentora směřována na jiné školy.

Cíle projektu

Cílem projektu je připravit tým lektorů a mentorů z řad pedagogů mateřských a základních škol (MŠ a ZŠ) z celé České republiky, mimo hlavního města Prahy.

 

Cílové skupiny

Projekt má dvě základní cílové skupiny: pedagogy mateřských škol a pedagy základních škol.