AKTIVITY

Účelem všech aktivit projektu LAMS je využití pedagogických zkušeností pracovníků MŠ a ZŠ s cílem rozšířit lektorské týmy pro zamýšlené projekty podpory učitelů v dalším programovacím období ESF z řad těchto odborníků, obohacení o zkušenosti z praxe a její konceptualizaci. Projekt podpoří aktuální témata odborného zájmu, rozšíří znalosti a dovednosti pedagogů, které jim umožní efektivně působit jako lektoři DVPP nebo jako interní či externí mentoři ve školách.