Cíle projektu

Cílem projektu je

 • šířit informace o mentoringu,
 • zdokonalovat kvalitu práce lektorů,
 • získat učitele různých oborů pro spolupráci při zavádění mentoringu do škol,
 • zkvalitňit lektorskou práci v žádoucích oblastech,
 • připravit skupinu zájemců pro výcvik lektorů a mentorů v souladu s celkovou koncepcí vzdělávací soustavy.

 


 

Cílem projektu je odborně podpořit a získat pro spolupráci zkušené pedagogy a zapojit je do vytvářené sítě lektorů a mentorů. 

Projekt je určen mimopražským pedagogům mateřských a základních škol a celkem bude podpořeno 317 pedagogů. Předpokladá se jejich následné zapojení do projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Projekt bude realizován v rámci osmi klíčových aktivit zahrnujících:

 • diferenciaci vzdělávání při začleňování žáků se SVP, 
 • výuku českého jazyka a literatury, 
 • výuku cizích jazyků (anglický jazyk), 
 • výuku biologie, geologie a environmentální výchovy v přírodě, 
 • výuku fyziky a chemie, 
 • předškolní vzdělávání, 
 • oblast umění a kultury,
 • oblast předškolní přípravy a zahájení povinné školní docházky.

V rámci všech kurzů získají účastníci komplexní metodickou podporu, kterou zajistí zkušení lektoři, metodici a odborní pracovníci projektu. 

Důraz je kladen  na zaměření vzdělávacích programů, na didaktiku oborů, ale zároveň na rozvoj lektorských a mentorských dovedností