KA 06 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast předškolního vzdělávání

V rámci aktivity probíhá distanční podpora účastníků, kteří již absolvovali prezenční setkání. Pomocí moderní komunikační techniky i návštěv metodiků upravují svoje vlastní lektorské programy .

Zaměření na tři zásadní oblasti předškolního vzdělávání:

  • rozvoj čtenářské gramonosti
  • předmatematické gramotnosti
  • logopedické prevence