Nový projekt ministerstva školství motivuje učitele k profesnímu rozvoji

LAMS_logo.png Tisková zpráva

Odborně podpořit a pro spolupráci získat více než 300 zkušených mimopražských pedagogů mateřských i základních škol a zapojit je do vznikající sítě lektorů a mentorů – to je hlavní cíl nového projektu „Rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů mateřských a základních škol“ (LAMS).

Projekt nabízí profesionální zaškolení učitelům, kteří by se následně měli zapojit do Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. Tento operační program má jasný záměr: přispět ke změně kultury vzdělávání, znovuobnovit důvěru škol ve vzdělávací a výchovnou reformu a v neposlední řadě umožnit učitelům osobní a odborný růst, rozšířit možnosti jejich uplatnění a získat prestiž a společenské uznání. Prostřednictvím pedagogů by měl projekt přinést do škol nové podněty a inspirace, postupy a zkvalitnění systému vzdělávání.

Nezbytným předpokladem pro hladký průběh těchto záměrů je podpora pedagogických sborů přímo ve školách, což není možné bez zkušených profesionálů, kteří ji budou poskytovat. Smyslem projektu LAMS je proto vytvořit a připravit síť takovýchto profesionálů z řad zkušených pedagogů,“ vysvětluje Matěj Bulant, hlavní manažer projektu LAMS.  

Učitelé, kteří mají předpoklady a zájem působit jako lektoři nebo mentoři, si mohou vybrat z osmi tematických oblastí, které zahrnují například výuku českého jazyka a literatury, biologie, geologie a environmentální výchovy v přírodě nebo předškolní vzdělávání. „Jednotlivé programy jsou zaměřeny jak na samotnou didaktiku oborů, tak i na rozvoj lektorských a mentorských dovedností. V rámci všech kurzů získají pedagogové komplexní metodickou podporu, kterou zajistí zkušení lektoři, metodici a odborní pracovníci projektu,“ upřesňuje hlavní metodik projektu LAMS, Karel Tomek.  

Noví lektoři naváží úzkou spolupráci nejen s řadou odborných pracovníků z NÚV, ale do vzdělávání jsou zapojeni i pedagogové z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Karlovy v Praze či Technické Univerzity v Liberci. Vzdělávání v oblasti výuky anglického jazyka pak zajišťuje British Council Česká republika. „Naší snahou bylo zapojit do projektu přední odborníky v daných oborech a zároveň vytvořit pro účastníky prostor pro sdílení zkušeností s kolegy z jiných krajů po celé České republice. Myslím, že i proto může náš projekt přispět k tomu, aby české školství neztrácelo mladé učitele a podporovalo ty zkušené,“ shrnuje cíle projektu Matěj Bulant.

Projekt zahájil přípravnou fázi na sklonku léta, teď na podzim naplno rozjíždí své aktivity, které potrvají až do června příštího roku. Více informací získáte na webových stránkách projektu – www.lams.cz. Do projektu se můžete přihlásit na Metodickém portálu RVP.CZ

Projekt IPo „Rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů mateřských a základních škol (LAMS)“ je jedním z podpořených projektů v rámci výzvy č. 48 MŠMT Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Projekt zahájil svou činnost v červenci 2014 s plánovaným ukončením v červnu 2015.


 

Pro více informací nás kontaktujte:

Matěj Bulant, hlavní manažer projektu LAMS  
e-mail: matej.bulant@nuv_cz, tel.: 

Národní ústav pro vzdělávání
Weilova 1271/6, Praha 10
tel.: 274 022 111