KA 04 lektorské dovednosti pro učitele přírodopisu

V rámci aktivity KA 04 probíhá distanční podpora účastníků.

Ti konzultují svoje zpracované návrhy s metodiky. Připravují se tak na vlastní lektorskou činnost.