KA 06 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast předškolního vzdělávání

V rámci aktivity KA 06 probíhá distanční podpora učitelů.

V rámci aktivity probíhá distanční podpora účastníků - účastníci konzultují svoje zpracované návrhy s metodiky.