KA 07 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast kultury a umění

KA07 29112014 VV (2).jpg V průběhu května 2015 se účástníci v rámci aktivity KA 07 připravují na prezentační vystoupení. Konzultovat svoji práci mohou s metodiky aktivity.

V rámci aktivity KA 07 probíhají aktivní činnosti účastníků - zpracovaný vlastní lektorský program upravují podle doporučení.

Odborné konzultace a podporu jim poskytují metodici aktivity. Společně program vylepšují.