Podpora účastníkům projektu - následná setkání

Dne 22. června 2015 proběhne v Praze už třetí setkání. Bude rozloženo do dvou skupin, místo a čas setkání jsou pro obě stejné.

Pozvánka na setkání následné podpory účastníků projektu LAMS – setkání ve skupině

 Vážené kolegyně a kolegové,

na základě Vašeho zájmu nám dovolte Vás pozvat na skupinové setkání účastníků projektu LAMS, jehož cílem je podpořit Vás ve Vaší lektorské či mentorské práci.

Skupinové setkání bude organizováno formou případové supervize, jejímž cílem je podpořit rozvoj Vašich profesních lektorských a mentorských dovedností formou sebereflexe a pozitivní zpětné vazby. V průběhu skupinového setkání budete mít možnost podívat se na danou zakázku z jiného úhlu pohledu a prostřednictvím podpory supervizora a kolegů budete vedeni k posílení Vaší vnitřní motivace k hledání nových způsobů řešení situací, se kterými si v rámci své praxe nevíte rady.

Termín a čas:

pondělí 22. 6. 2015, 13:30-16:30 hodin, prezence bude probíhat od 13:00 hodin

Místo:

prostory vzdělávací agentury TMS, s. r. o. Opletalova 1417/25, Praha 1

Vzdělávací prostory se nachází v budově, která je umístěna cca 200 m od Václavského náměstí, naproti budovy hlavního nádraží ČD. Vejdete do průchodu domu, projdete jím až dozadu a vlevo jsou dveře do budovy, kde najdete orientační ceduli s přesným označením učeben, případně Vás nasměruje recepční. 

Tak jako v průběhu projektu LAMS budou veškeré náklady, cestovní výlohy a malé občerstvení hrazeny z projektu. 

Skupiny budou maximálně pro 10 učitelů.

Bližší informace o konání byly přihlášeným účastníkům zaslány.