Projekt Lektoři a mentoři pro školy byl ukončen 30. 6. 2015

Projekt byl ukončen evaluačním setkáním "Sdílet a relaxovat", to byla závěrečná akce pro účastníky i realizátory.  

V současnosti je projekt již minulostí, ale s účastníky chceme i nadále udržovat kontakty a navázat na ně v dalším projektu.

Děkujeme všem realizatorům i účastníkům za velké nasazení v projektu LAMS, díky kterému se podařilo zvládnout všechny plánované indikátory, výstupy i výsledky. 

Projekt byl časově velmi napjatý, ale na podněty (podle vyjádření účastníků i lektorů) velmi bohatý.