KA 07 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast kultury a umění

KA07 29112014 VV (2).jpg Začátek května: V rámci aktivity KA 07 probíhá distanční podpora účastníků. Ti konzultují svoje zpracované návrhy s metodiky dané aktivity.


16. 5. 2015

Proběhne poslední prezenční setkání v rámci KA 07.