KA 04 lektorské dovednosti pro učitele přírodopisu

V rámci aktivity probíhá distanční podpora účastníků - připravují se na svoji lektorskou praxi.

Účastníci KA 04 konzultují svoje zpracované návrhy s metodiky. Připravují se tak na vlastní lektorskou činnost.