KA 05 Mentorské dovednosti pro učitele chemie a fyziky

KA 05 20150321 fyzika 2 (2).jpg Účastníci si zkoušejí ve vlastní škole mentorské rozhovory s využitím technik mentorské práce, se kterými se seznámili v rámci semináře.

Vzdělávání bude zaměřeno na diferenciaci vzdělávání.

Účastníci zároveň obohatili svoji odbornost a mohou tedy na svém pracovišti uplatňovat i nové poznatky v oblasti specializace.

Mají pravidelnou distanční podporu ze strany metodiků, připravují se na svoji činnost mentora.