Odborný panel prodiskutuje všeobecné vzdělávání na odborných školách

Možnostem zkvalitnění všeobecné složky vzdělávání se bude věnovat odborný panel projektu MOV. Odborníci se vyjádří k tématům modulárního vyučování, druhého cizího jazyka i evropského rámce pro klíčové kompetence.

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) se v rámci naplňování svého poslání, kterým je rozvoj kvality odborného vzdělávání, zabývá i všeobecnou složkou vzdělávání. Té bude také věnován první z šesti odborných panelů, který proběhne 29. listopadu 2017 v prostorách Národního ústavu pro vzdělávání. Odborný obsah akce garantuje PhDr. PaedDr. Ludvík Vomáčka, CSc., ze Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD v Praze.

„V první části programu bude představen záměr a aktivity projektu MOV pro tuto oblast a další iniciativy mající přímý či nepřímý vliv na všeobecné vzdělávání žáků v odborných školách. Do diskuse například přispějí zástupci projektů Podpora krajského akčního plánování a Podpora práce učitelů,“ uvádí Martina Ondrouchová, hlavní manažerka projektu MOV.

Jádrem odborného panelu je však odpolední blok programu, během něhož se uskuteční panelová diskuse. Na ni přijali pozvání odborníci ze škol, akademické sféry a projektu Podpora krajského akčního plánování, kteří budou hledat odpovědi na následující otázky:

  • Jaké jsou výhody a nevýhody využití vzdělávacích modulů při koncipování všeobecně vzdělávací složky ŠVP oproti učebním osnovám?
  • Měl by se vyučovat druhý cizí jazyk v maturitních oborech odborného vzdělávání?
  • Jak by měly být provázány klíčové kompetence se vzdělávacími oblastmi všeobecné i odborné složky vzdělávání? Lze využít evropský rámec klíčových kompetencí v našich podmínkách?

„Cílem akce je identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby modernizace všeobecné složky odborného vzdělávání. Touto cestou získané podněty mohou být užitečné jak projektu MOV, tak případně i ministerstvu školství při jejich další činnosti,“ doplňuje hlavní manažerka projektu.