V říjnu proběhnou úvodní setkání pracovních skupin

Do projektu vybrané školy se zúčastní série úvodních schůzek, během nichž budou naplánovány první společné kroky pracovních skupin.

Na úplně první setkání pracovních skupin, které budou působit v projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), se během října sjedou zástupci zapojených škol z celé republiky. Jejich účastníci získají informace o cílech a plánovaných činnostech projektu MOV a související pokyny k organizaci práce. Zejména však zahájí jednání v pracovních skupinách, které se budou zabývat modernizací odborného vzdělávání v jednotlivých skupinách oborů vzdělání.

Celkem se uskuteční čtyři setkání: tři pro odbornou složku vzdělávání podle skupin oborů vzdělání a jedno na téma všeobecné složky vzdělávání.

Termíny setkání:

Odborná složka vzdělávání:

Pondělí 2. 10.

 

Středa 4. 10.

 

Pondělí 9. 10.

Všeobecná složka vzdělávání:

Středa 18. 10.