NZZ 2

IPn Nová závěrečná zkouška 2  (DUBEN 2012 - ČERVEN 2015)  

  • Projekt dokončil reformu závěrečných zkoušek v učebních oborech a zavedl jednotná zadání na všech středních školách. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi.
  • Nová závěrečná zkouška je založená na jednotných zadáních, která se každoročně připravují pro každý obor vzdělání. Na jejich tvorbě spolupracují pedagogové z odbroných škol a zástupci zaměstnavatelů.

web projektu