Nová závěrečná zkouška 2

animace.gif

V projektu se připravuje spuštění jednotných závěrečných zkoušek ve všech učebních oborech. Díky zavedení jednotných zadání budou mít zkoušky na různých školách srovnatelnou úroveň. Reforma závěrečných zkoušek probíhá s podporou Evropského sociálního fondu.


Web NZZ 2 už není aktualizován

Projekt NZZ 2 byl ukončen, jeho webové stránky proto už nejsou doplňovány. Veškeré aktuální informace o nové závěrečné zkoušce jsou v současnosti dostupné na adrese http://archiv-nuv.npi.cz/t/nzz . Novou závěrečnou zkoušku najdete mezi hlavními tématy, jimž se NÚV věnuje, nebo v aktivitách ústavu. 21. 10. 2015 celý článek

Závěrečné zkoušky pro žáky s více vadami

Souběžné postižení více vadami je většinou kombinací tělesného postižení s mentálním, případně smyslovým postižením (zrakovým, sluchovým, vadami řeči). V důsledku postižení pohybového systému, intelektu, případně oblasti sluchu, zraku a řeči se nerozvíjí dostatečně vnímání a představy čímž jsou postiženy i myšlenkové procesy. 09. 09. 2015 celý článek

Závěrečné zkoušky pro žáky se zrakovým postižením

Zrakově postižení žáci mají omezené nebo znemožněné vnímání okolního světa pomocízraku, což má zásadní vliv na některé kognitivní procesy v souvislosti se studiem a s vykonáním závěrečné zkoušky. Mnohé zrakové vady lze do určité míry kompenzovat pomůckami, ale ani tak nemohou někteří žáci vnímat okolní svět zrakem ve stejné míře a kvalitě jako jejich spolužáci. Z tohoto důvodu je pro tyto žáky třeba upravit podmínky pro skládání... 09. 09. 2015 celý článek

Závěrečné zkoušky pro žáky se sluchovým postižením

Žáci se sluchovým postižením vyžadují speciální přístup. Rady, jak postupovat, najdete v následující prezentaci a v článku Romany Jezberové Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením. 09. 09. 2015 celý článek


další články