O projektu

Reformu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem řídí MŠMT, na starosti ji má Národní ústav pro vzdělávání. Projekt Nová závěrečná zkouška 2 umožní kvalitativní posun, jehož důsledkem bude zlevnění a zefektivnění procesu realizace nové závěrečné zkoušky v dalších letech.

Aktivity

Projekt Nová závěrečná zkouška 2 je rozdělen do čtyř základních aktivit.

 

Co přinese projekt NZZ_2

V projektu NZZ_2 bude do roku 2014 dokončena reforma závěrečných zkoušek. Od školního roku 2014/15 se počítá s tím, že bude využití jednotného zadání pro školy povinné. Projekt umožní kvalitativní posun, jehož důsledkem bude zlevnění a zefektivnění procesu realizace nové závěrečné zkoušky v dalších letech. Novou závěrečnou zkoušku má na starosti Národní ústav pro vzdělávání, projekt řídí MŠMT a přispívá na něj Evropský sociální fond.

 

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu jsou žáci škol a školských zařízení z celé ČR, včetně hlavního města Prahy – cca 40.000 žáků, kteří studují v oborech vzdělání s výučním listem. V tomto počtu je cca 5.000 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Další cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci těchto škol – cca 2.600 a ředitelé těchto škol – cca 520.

 

Co je nového na nové závěrečné zkoušce

Zkoušky mají srovnatelnou úroveň, zaměstnavatelé jsou zapojeni do tvorby jednotných zadání, klade se větší důraz na praxi, žáci odpovídají na otázky ze světa práce a v některých oborech obhajují samostatné odborné práce.

 

Zajištění udržitelnosti výstupů projektu po skončení projektu

Po ukončení projektu (červen 2015) bude činnosti spojené s plošnou realizací nové závěrečné zkoušky zajišťovat Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci své základní (kmenové) činnosti.