Pro školy

1 2   Následující   ››

Chybějící správná řešení měla na svědomí technická porucha

Technická porucha, kvůli které se v ojedinělých případech nezobrazovala správná řešení úloh písemné zkoušky ve verzi pro zkoušející, již byla odstraněna.

 

Brzy bude uzávěrka soutěže samostatných odborných prací

31. květen je poslední den, kdy mohou školy odeslat do NÚV práce svých žáků, které chtějí přihlásit do soutěže. Národní ústav pro vzdělávání vyhlásil soutěž ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR v březnu 2015.

 

Jak uspořádat závěrečné zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

V souvislosti s novou povinností připravit závěrečné zkoušky v učebních oborech podle jednotného zadání se školy velmi často ptají, jak mají postupovat, pokud vzdělávají žáky se SVP. Nejvíce se přitom zajímají o možnost prodloužit časové limity pro konání závěrečné zkoušky a o právní předpisy ze školské legislativy, které se k tomu vztahují.

 

Jednotná zadání pro všechny obory byla zveřejněna

Jednotná zadání jsou od konce března k dispozici v informačním systému nové závěrečné zkoušky na adrese: https://skoly.nzz.nuov.cz:4443

 

Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením

Nabízíme vám metodickou informaci, jak postupovat při využití jednotného zadání ve školách, které vyučují žáky se sluchovým postižením.

 

Zadání samostatných odborných prací

Zveřejňujeme zadání SOP pro všechny obory, v nichž se tato práce připravuje. Novela školského zákona, která se projednává v Parlamentu ČR, školám ukládá použít při přípravě závěrečných zkoušek jednotné zadání. Proto by měly všechny školy s obory, které mají SOP ve svém jednotném zadání, tuto práci svým žákům na začátku 2. pololetí zadat.

 

Zveřejnění jednotných zadání je plánováno na březen

Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky, které se budou na školách konat v červnu 2015, budou zveřejněna na webovém portálu v těchto termínech:

 

Samostatná odborná práce je letos povinná

V informačním systému nové závěrečné zkoušky jsou od 12. ledna 2015 zveřejněna témata samostatných odborných prací pro školní rok 2014/2015.

 

Témata pro samostatné odborné práce jsou připravena

Od 12. ledna 2015 budou v informačním systému nové závěrečné zkoušky zveřejněna témata samostatných odborných prací pro školní rok 2014/2015.

 

Nový vzdělávací modul

Editoři a autoři témat jednotných zadání se už mohou vzdělávat v e-learningovém modulu. Najdou zde kurzy, které jim umožní získat informace a dovednosti potřebné pro práci v informačním systému podle jejich individuálních potřeb.

 

Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání 2013/2014

Autoři: Libor Berný, Romana Jezberová, Dana Kočková. Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníkův rámci národního projektu MŠMT Nová závěrečná zkouška 2. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Praha 2014. 31 stran.

 

Novelu školského zákona projednává Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna přijala v prvním čtení v září 2014 novelu školského zákona, která zavádí jednotné závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem. Jedná se o promítnutí výsledků předcházejících projektů, které se u škol setkaly s velkým zájmem. Většina z nich už jednotné závěrečné zkoušky dobrovolně využívá dnes.

 

Čtvrtletník VZDĚLÁVÁNÍ informuje o nové závěrečné zkoušce

Kromě článku o sjednocování závěrečných zkoušek učňů přináší čtvrtletník mnoho dalších informací, např. o přípravě mistrovských zkoušek, o činnosti Národního informačního centra pro mládež, o projektu UNIV 3 a v zahraniční rubrice se mimo jiné věnuje nesouladu v kvalifikacích a také technickým oborům vysokých škol určeným výhradně dívkám.

 

Vyhodnocení jednotných zadání

Stejně jako v předcházejících letech jsme se po skončení závěrečných zkoušek obrátili na vedení škol s prosbou o spolupráci na vyhodnocení jednotných zadání.

 

Blíží se uzávěrka soutěže samostatných odborných prací

31. květen je poslední den, kdy mohou školy odeslat do NÚV práce svých žáků, které chtějí přihlásit do soutěže. Národní ústav pro vzdělávání vyhlásil soutěž ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR v únoru 2014.

 
1 2   Následující   ››