Blíží se uzávěrka soutěže samostatných odborných prací

31. květen je poslední den, kdy mohou školy odeslat do NÚV práce svých žáků, které chtějí přihlásit do soutěže. Národní ústav pro vzdělávání vyhlásil soutěž ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR v únoru 2014.

Soutěž, která se letos koná už potřetí, se týká těchto oborů vzdělání:

23-62-H/01     Jemný mechanik–hodinář
29-54-H/01     Cukrář
36-66-H/01     Montér suchých staveb
41-51-H/02     Včelař
41-54-H/01     Podkovář a zemědělský kovář
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření pohostinství
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření kuchař
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření číšník
66-53-H/01     Operátor skladování
69-51-H/01     Kadeřník
82-51-H/01     Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/04     Umělecký keramik

Podmínky soutěže
·    Zúčastnit se může každá škola, která vyučuje některý z oborů 1-12 a která při závěrečných zkouškách využívá jednotné zadání.
·    Pro účast v soutěži škola zašle poštou jednu až tři soutěžní práce za každý z oborů vzdělání, v němž se bude chtít soutěže zúčastnit.
·    Poslat je třeba tištěnou, svázanou, barevnou kopii SOP, a to na adresu: Renata Pyrochtová, Národní ústav pro vzdělávání 1271/6, Praha 10
Povinné údaje:

Ke každé SOP bude připojen samostatný list s následujícími údaji:
Škola - název, adresa
Obor vzdělání, téma a název práce
Jméno a příjmení žáka, kontakt na žáka - e-mail, telefon
Kontaktní osoba ve škole, jméno, e-mail, telefon

Termín odeslání SOP: do 31. 5. 2014
·    Práce odeslané po tomto datu nebudou posuzovány.

Vyhodnocení zaslaných prací provede odborná komise složená ze zástupců sociálního partnera Hospodářské komory ČR a zástupců autorských týmů pro tvorbu příslušných jednotných zadání. Vyhodnocení proběhne v termínu od 9. 6. - 20. 6. 2014.

Výsledky soutěže budou odeslány do škol v termínu od 20. 6. - 30. 6. 2014, rovněž budou zveřejněny na webových stránkách projektu NZZ_2.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim 2014 společně s vyhlášením nejlepších absolventů učebních oborů Hospodářskou komorou ČR.

Kritéria pro posuzování SOP
Posuzován bude zejména odborný přínos, inovativní přístup, zajímavě pojaté vlastní zpracování daného tématu, grafické zpracování, dodržení všech bodů zadané osnovy.