Aktuality

1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Web NZZ 2 už není aktualizován

Projekt NZZ 2 byl ukončen, jeho webové stránky proto už nejsou doplňovány. Veškeré aktuální informace o nové závěrečné zkoušce jsou v současnosti dostupné na adrese http://archiv-nuv.npi.cz/t/nzz . Novou závěrečnou zkoušku najdete mezi hlavními tématy, jimž se NÚV věnuje, nebo v aktivitách ústavu. 21. 10. 2015 celý článek

Závěrečné zkoušky pro žáky s více vadami

Souběžné postižení více vadami je většinou kombinací tělesného postižení s mentálním, případně smyslovým postižením (zrakovým, sluchovým, vadami řeči). V důsledku postižení pohybového systému, intelektu, případně oblasti sluchu, zraku a řeči se nerozvíjí dostatečně vnímání a představy čímž jsou postiženy i myšlenkové procesy. 09. 09. 2015 celý článek

Závěrečné zkoušky pro žáky se zrakovým postižením

Zrakově postižení žáci mají omezené nebo znemožněné vnímání okolního světa pomocízraku, což má zásadní vliv na některé kognitivní procesy v souvislosti se studiem a s vykonáním závěrečné zkoušky. Mnohé zrakové vady lze do určité míry kompenzovat pomůckami, ale ani tak nemohou někteří žáci vnímat okolní svět zrakem ve stejné míře a kvalitě jako jejich spolužáci. Z tohoto důvodu je pro tyto žáky třeba upravit podmínky pro skládání závěrečných zkoušek. 09. 09. 2015 celý článek

Závěrečné zkoušky pro žáky se sluchovým postižením

Žáci se sluchovým postižením vyžadují speciální přístup. Rady, jak postupovat, najdete v následující prezentaci a v článku Romany Jezberové Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením. 09. 09. 2015 celý článek

Závěrečné zkoušky pro žáky s tělesným postižením

Tělesné postižení ovlivňuje výkon žáka u závěrečných zkoušek v závislosti na typu a stupni postižení, a to u všech zkoušek – písemné, praktické i ústní. Projevuje se v oblasti hrubé i jemné motoriky. Nabízíme vám proto příklady dobré praxe, který ukazují, jak přizpůsobit závěrečné zkoušky podle jednotného zadáním potřebám žáků s tělesným postižením. 09. 09. 2015 celý článek

Jak uspořádat závěrečné zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

V souvislosti s novou povinností připravit závěrečné zkoušky v učebních oborech podle jednotného zadání se školy velmi často ptají, jak mají postupovat, pokud vzdělávají žáky se SVP. Nejvíce se přitom zajímají o možnost prodloužit časové limity pro konání závěrečné zkoušky a o právní předpisy ze školské legislativy, které se k tomu vztahují. 09. 09. 2015 celý článek

Ověřování znalostí žáků s využitím počítačů

V rámci projektu NZZ 2 vznikla zcela unikátní aplikace, která rozšiřuje informační systém nové závěrečné zkoušky. Školy ji mohou využívat jak pro realizaci písemné zkoušky při závěrečné zkoušce, tak i v průběhu školního roku pro průběžné ověřování znalostí. O tom, zda a jak bude systém používán, rozhoduje ředitel školy. 29. 06. 2015 celý článek

Jednotné závěrečné zkoušky – podpora žáků učebních oborů

Závěrečná zpráva projektu Nová závěrečná zkouška 2 vydaná v roce 2015. 18. 06. 2015 celý článek

Jak dopadla soutěž odborných prací učňů

Do soutěže samostatných odborných prací se ve školním roce 2014/2015 přihlásilo 41 žáků. Úroveň jejich prací zhodnotila komise složená ze zástupců MŠMT, Hospodářské komory ČR a NÚV. Soutěž vyhlásil Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR letos už počtvrté. 12. 06. 2015 celý článek

Zpětná vazba ze škol pomáhá při tvorbě jednotných zadání

Vážené kolegyně a kolegové, prosíme vás, abyste věnovali pozornost zpětné vazbě k závěrečným zkouškám. Vaše informace a připomínky budou mít vliv na přípravu jednotných zadání v příštím školním roce.   12. 06. 2015 celý článek

1 2 3 4 5 6   Následující   ››