Ověřování znalostí žáků s využitím počítačů

V rámci projektu NZZ 2 vznikla zcela unikátní aplikace, která rozšiřuje informační systém nové závěrečné zkoušky. Školy ji mohou využívat jak pro realizaci písemné zkoušky při závěrečné zkoušce, tak i v průběhu školního roku pro průběžné ověřování znalostí. O tom, zda a jak bude systém používán, rozhoduje ředitel školy.

Tato nová aplikace je unikátní především tím, že v sobě obsahuje grafický editor, který umožňuje, aby žák mohl tvořit schémata a dokreslovat do připravených předloh. Přitom jeho výsledky jsou přístupné hodnotiteli. Jak bylo ověřeno při pilotážích, ovládání editoru je velmi jednoduché a zvládli ho bez vstupního zaškolení všichni žáci nejen z oborů kategorie H, ale i z oborů kategorie E, kde se učí převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Taková aplikace neexistuje nejen v České republice, ale ani v okolních státech.

Pro využití aplikace na školách byl vyvinut jednoduchý instalátor, který nepotřebuje žádné hlubší znalosti z výpočetní techniky a po instalaci se dá ihned využívat ve školních počítačových učebnách bez ohledu na typ školní sítě.

Aplikace je provozována bez závislosti na internetu, pouze při instalaci se propojí s centrálním systémem pro získání aktuálních bank úloh, ze kterých aplikace generuje témata speciálně pro každého žáka.

Provoz aplikace je závislý na existenci bank úloh pro jednotlivé obory, které obsahují zadání žákovských úloh, vzorové řešení a pokyny pro hodnotitele. Z nich si instalátor aplikace stahuje aktuální verze dat. Zatím jsou připraveny banky úloh pro 26 oborů. V dalších dvaceti oborech budou banky k dispozici do konce roku 2015.

Jak nová aplikace funguje, se dozvíte zde:

zkouskovy_server_Jak_funguje.docx zkouskovy_server.docx (12,46 KB)