UDRŽITELNOST PROJEKTU

Od školního roku 2014/2015 budou všichni absolventi učebních oborů skládat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.  Sjednocení zkoušek ukládá školám novela školského zákona, která se projednává v Parlamentu ČR.

  • Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala od roku 2005 postupně v rámci projektů Kvalita I, Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2, na něž přispíval Evropský sociální fond. 
  • Finanční podpora tvorby jednotných zadání z projektů skončila v červnu 2014. Od srpna 2014 zabezpečuje nové závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti. Spravuje databanku témat pro závěrečné zkoušky, ve spolupráci se školami aktualizuje zastaralá témata a vytváří témata nová, která postihnou důležité inovace v oboru.
  • O financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které do budoucna odhaduje náklady na tvorbu a inovaci témat na zhruba 6,1 milionu korun ročně.