E-learningové vzdělávání pedagogů

Editoři a autoři témat jednotných zadání mají možnost vzdělávat se v e-learningovém modulu, který vznikl v rámci projektu NZZ_2. Najdou zde kurzy, které jim umožní získat informace a dovednosti potřebné pro práci v informačním systému podle jejich individuálních potřeb. 

E-learningový modul je určen pedagogům, kteří se podílejí na vzniku jednotných zadání nebo s nimi pracují ve školách. Má dvě části:

  • knihovnu, obsahující materiály pro školy, metodiky tvorby témat a sestavování jednotných zadání, koncepční materiály;
  • studovnu, obsahující vzdělávací lekce, sestavené do vzdělávacích modulů, a také ověřovací moduly, kde budou frekventanti vypracovávat zadané úkoly pod vedením.

E-learningové kurzy umožní uživatelům získat krok za krokem vědomosti a dovednosti podle jejich role, kterou mají v systému. Liší se podle toho, zda jde o autora, editora nebo pedagoga, který jednotné zadání používá ve škole. Jednotliví uživatelé tedy budou využívat e-learningové vzdělávání v různém rozsahu, naučí se právě to, co potřebují umět pro vykonávání své role.