Jednotná zadání

Jak vznikají jednotná zadání

Reforma závěrečných zkoušek je založena na jednotných zadáních, která se připravují pro každý obor s výučním listem. Školy pak mohou na základě dobrovolnosti tato zadání využít při svých závěrečných zkouškách. Jednotné zadání nevzniká „od stolu“ -  tvoří ho autorský tým, v němž pracují učitelé i ředitelé škol, které daný obor vyučují. Spolupracují na něm i zástupci zaměstnavatelů, kteří se starají o to, aby zadání odpovídalo potřebám praxe a vycházelo ze současné technologické úrovně.  K výučnímu listu získanému na základě jednotných zkoušek budou mít tedy zaměstnavatelé větší důvěru.  Od školního roku 2010/2011 se jednotná zadání připravují i v učebních oborech pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podrobnější informace o práci na jednotných zadáních najdete zde:

Jak_se_rodi_jednotna_zadani.doc Jak_se_rodi_jednotna_zadani.doc (95,00 KB)