Počet jednotných zadání v letech 2007 až 2013

Počty jednotných zadání

  • 2007/08: 70 jednotných zadání pro 105 oborů vzdělání
  • 2008/09: 98 jednotných zadání pro 116 oborů vzdělání
  • 2010/11: 110 jednotných zadání pro 129 oborů vzdělání kat. H a 25 oborů kategorie E
  • 2011/12: 113 jednotných zadání pro 123 oborů vzdělání kat. H a 52 oborů kategorie E
  • 2012/2013: 106 jednotných zadání pro 81 oborů vzdělání kat. H a 41 oborů kategorie E

Podíl škol využívajících jednotná zadání

  • 2007/08: 50 % (pilotní školy)
  • 2009/10: 80 % (jednotná zadání zpřístupněna všem školám)
  • 2010/11: 76 % škol s obory vzdělání kategorie H, 28 % škol s obory kategorie E
  • 2011/12: 80,6 % škol s učebními obory kategorie H, 61 % škol s obory kategorie E
  • 2012/13: 85,7 % škol s učebními obory kategorie H a 77,2 % škol s obory kategorie E