Obsah jednotných zadání v roce 2013/2014

Seznamte se s tím, co obsahovala jednotná zadání jednotlivých oborů ve školním roce 2013/2014 a jaká jsou jejich specifika. Své dotazy nebo připomínky můžete napsat v rubrice Vaše otázky.

Obory vzdělání kategorie H     

 

Obory vzdělání kategorie E