Závěrečné zkoušky pro žáky se zrakovým postižením

Zrakově postižení žáci mají omezené nebo znemožněné vnímání okolního světa pomocízraku, což má zásadní vliv na některé kognitivní procesy v souvislosti se studiem a s vykonáním závěrečné zkoušky. Mnohé zrakové vady lze do určité míry kompenzovat pomůckami, ale ani tak nemohou někteří žáci vnímat okolní svět zrakem ve stejné míře a kvalitě jako jejich spolužáci. Z tohoto důvodu je pro tyto žáky třeba upravit podmínky pro skládání závěrečných zkoušek.

Nabízíme vám proto příklad dobré praxe, jehož autorem je MgA. Dalimil Vrtal – zástupce ředitelky Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara, Praha 4.

Metodický materiál ke stažení:

Zrakove_postizeni.pptx Zrakove_postizeni.pptx (934,60 KB)