Jak dopadla soutěž odborných prací učňů

Do soutěže samostatných odborných prací se ve školním roce 2014/2015 přihlásilo 41 žáků. Úroveň jejich prací zhodnotila komise složená ze zástupců MŠMT, Hospodářské komory ČR a NÚV. Soutěž vyhlásil Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR letos už počtvrté.

Samostatné odborné práce jsou novou součástí závěrečných zkoušek učňů ve 12 oborech vzdělání. Do soutěže školy přihlásily celkem 41 prací v osmi oborech. Nejvíc (21 prací) bylo tradičně v oboru  kuchař –číšník v různých zaměřeních. Následuje obor Kadeřník, kde soutěžilo sedm samostatných odborných prací, pak Cukrář s šesti pracemi, po třech pracích bylo z oboru Operátor skladování a Montér suchých staveb a jedna práce z oboru Umělecký kovář a zámečník.

Práce byly posuzovány nejenom podle věcné správnosti, ale také podle nápaditosti řešení. Hodnotitelé ocenili především úroveň prací z oboru Kuchař číšník.

V nejvíc zastoupeném oboru Kuchař – číšník se zaměřením Pohostinství zvítězila Monika Zapletalová z Integrované SŠ Hodonín s prací nazvanou Krojované hody ve Velkých Bílovicích. Druhá se umístila Macková Jiřina z AHOL - SŠ gastronomie, turismu a lázeňství Ostrava-Vítkovice s prací Španělská svatba (v obou případech zadané téma Gastronomie jako zrcadlo kultur).

V zaměření na kuchaře zvítězil Ondřej Suška ze SŠ společného stravování Ostrava-Hrabůvka s prací nazvanou Posezení s přáteli z Itálie, druhé místo získal Zbyněk Zachař ze SOU Gastronomie Praha 10, který napsal práci Vývoj moderní přípravy pokrmů (na téma Věda a technika v našem životě). Kadeřníci měli za úkol vytvořit dámský účes podle předlohy – zvítězila Hana Maksantová ze SOŠ obchodu a služeb Olomouc. Ocenění za nápadité řešení získala i práce Josefa Pískače Klepadlo na dveře (obor Umělecký kovář a zámečník, SPŠ stavební Pardubice).


HODNOCENÍ  SAMOSTATNÝCH  ODBORNÝCH  PRACÍ 

Národní ústav pro vzdělávání, 9. 6. 2015

Složení hodnoticí komise:

MŠMT:  Jurková Marta, Kaňuková Jana

Hospodářská komora ČR:  Soukupová Petra, Šimotová Klára, Brynychová Marie

Za NÚV: Hušáková Hana, Kočková Dana, Němcová Věra, Pyrochtová Renata, Vencovská Taťána, Rathouská-Grmelová Eva

VYHODNOCENÉ  SOP:

Kadeřník – hodnoceno 7 prací

1. místo

Maksantová Hana

SOŠ obchodu a služeb Olomouc

2. místo

Piňos Tomáš

SŠ služeb Uherské Hradiště

3. místo

Tykal Marek

Integrovaná SŠ živnostenská Plzeň

Cukrář – hodnoceno 6 prací

1. místo

Jančová Kristýna

SOŠ a SOU Znojmo

2. místo

Dušková Tereza

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň

3. místo

Čmelínská Karolína

SŠ spol. stravování Ostrava-Hrabůvka

Kuchař – číšník/zaměření Pohostinství – hodnoceno 13 prací

1. místo

Zapletalová Monika

Integrovaná SŠ Hodonín

2. místo

Macková Jiřina

AHOL - SŠ gastronomie, turismu a lázeňství Ostrava-Vítkovice

3. místo

Petrašová Anna

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň

Kuchař – číšník/zaměření Kuchař – hodnoceno 5 prací

1. místo

Suška Ondřej

SŠ spol. stravování Ostrava-Hrabůvka

2. místo

Zachař Zbyněk

SOU Gastronomie Praha 10

3. místo

Rajdl Petr

SOU Gastronomie Praha 10

Kuchař – číšník/zaměření Číšník – hodnoceny 3 práce

1. místo

Latres Filip

SOU Gastronomie Praha 10

Montér suchých staveb – hodnoceny 3 práce

1. místo

Masařík Martin

SŠ polytechnická, Brno

Operátor skladování – hodnoceny 3 práce

1. místo

Tonová Lucie

SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov

Umělecký kovář a zámečník – hodnocena 1 práce

1. místo

Pískač Josef

SPŠ stavební Pardubice

V Praze dne 11. 6. 2014

Ing. Dana Kočková, vedoucí odd. 1.2, NÚV