Inovace témat pro jednotná zadání

Témata všech oborů jsou průběžně aktualizována podle potřeby, například v důsledku změny určitých norem či pravidel, nebo když se v některém tématu objeví chyba. Kromě toho proběhne každý rok kompletní inovace témat ve třetině učebních oborů (cca 40).  Znamená to, že v těchto oborech dojde k celkové revizi, všechna témata budou zkontrolována, aby odpovídala současným normám a opravena v případě, že se změní, budou doplněna i témata nová, která budou odrážet aktuální trendy daného oboru a všechna vyučovaná zaměření daného oboru.

Obory, v nichž probíhá inovace ve školním roce 2014/2015 najdete v přiložením souboru. Jsou zde uvedeni editoři jednotných zadání, které můžete kontaktovat na e-mailové adrese tvořené podle tohoto pravidla:

jmeno.prijmeni@nuv_cz (samozřejmě bez diakritiky).

NZZ_obory_inovace_temat_2014_2015.xlsx NZZ_obory_inovace_temat_2014_2015.xlsx (12,02 KB)