Jak uspořádat závěrečné zkoušky pro žáky se SVP

V souvislosti s novou povinností připravit závěrečné zkoušky v učebních oborech podle jednotného zadání se školy velmi často ptají, jak mají postupovat, pokud vzdělávají žáky se SVP. Nejvíce se přitom zajímají o možnost prodloužit časové limity pro konání závěrečné zkoušky a o právní předpisy ze školské legislativy, které se k tomu vztahují.

Prezentaci na téma, jak připravit závěrečné zkoušky pro žáky se SVP najdete zde: Jezberova.pptxPrezentace.SVP.pptx (767,57 KB)

Speciální přístup vyžadují žáci se sluchovým postižením. Rady, jak postupovat, najdete v následující prezentaci a v článku Romany Jezberové Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením.

Zaverecne_zkousky_zaku_se_sluchovympostizenim.doc Zaverecne_zkousky_zaku_se_sluchovym postizenim.doc (121,50 KB)

Priklad_dobre_praxe_zaci_se_sluchovym_postizenim.pptx Priklad_dobre_praxe_zaci_se_sluchovym_postizenim.pptx (860,26 KB)