Web NZZ 2 už není aktualizován

Projekt NZZ 2 byl ukončen, jeho webové stránky proto už nejsou doplňovány. Veškeré aktuální informace o nové závěrečné zkoušce jsou v současnosti dostupné na adrese http://archiv-nuv.npi.cz/t/nzz . Novou závěrečnou zkoušku najdete mezi hlavními tématy, jimž se NÚV věnuje, nebo v aktivitách ústavu.

Nyní můžete přímo přejít k aktualitám nové závěrečné zkoušky na webu NÚV