Samostatná odborná práce je letos povinná

V informačním systému nové závěrečné zkoušky jsou od 12. ledna 2015 zveřejněna témata samostatných odborných prací pro školní rok 2014/2015.

Tyto práce vytvářejí žáci třetích ročníků v následujících oborech vzdělání:
·    Jemný mechanik–hodinář
·    Cukrář
·    Montér suchých staveb
·    Včelař
·    Podkovář a zemědělský kovář
·    Kuchař – číšník, zaměření pohostinství
·    Kuchař – číšník, zaměření kuchař
·    Kuchař – číšník, zaměření číšník
·    Operátor skladování
·    Kadeřník
·    Umělecký kovář a zámečník, pasíř
·    Umělecký keramik
Školy vyučující dané obory zadávají svým žákům témata pro samostatné odborné práce (SOP) od začátku druhého pololetí.

 

Upozornění

Parlament právě projednává novelu školského zákona, která školám ukládá použít při přípravě závěrečných zkoušek jednotné zadání.  Je tedy možné, že školy budou mít povinnost realizovat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání již v tomto školním roce (květen, červen 2015). Proto by měly všechny školy, které uvedené obory vyučují, pokládat tuto práci za povinnou součást praktické zkoušky, která se významně podílí na jejím hodnocení.

  • Tuto práci je třeba zadat žákům s předstihem (během 2. pololetí) a organizačně zajistit její zpracování i využití u praktické zkoušky.
  • Zadání SOP příslušného oboru vzdělání si škola stahuje z informačního systému nové závěrečné zkoušky na adrese https://skoly.nzz.nuov.cz:4443.

V případě, že jste dosud jednotné zadání nevyužívali a potřebujete poradit, kontaktuje pracovníky projektu.