Novelu školského zákona projednává Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna přijala v prvním čtení v září 2014 novelu školského zákona, která zavádí jednotné závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem. Jedná se o promítnutí výsledků předcházejících projektů, které se u škol setkaly s velkým zájmem. Většina z nich už jednotné závěrečné zkoušky dobrovolně využívá dnes.

Novela také upravuje zákaz prodeje nezdravých potravin ve školách, pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nově všem dětem zpřístupní přípravné třídy. Ředitelé veřejných škol podle novely získají pracovní poměr na dobu neurčitou. Dále zřizuje registr pedagogických pracovníků, z jehož údajů bude možné zjistit třeba počet učitelů, věkové složení pedagogického sboru a kvalifikovanost v jednotlivé škole. Ministerstvo školství také bude prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání zabezpečovat konání státních zkoušek z těsnopisu, psaní na klávesnici a zpracování textu na počítači.

Aby novela vstoupila v platnost, musí projít druhým a třetím čtením v Poslanecké sněmovně, poté ji čeká schvalování v Senátu a nakonec musí získat podpis prezidenta.