Zajištění udržitelnosti výstupů projektu po skončení projektu

Po ukončení projektu (červen 2015) bude činnosti spojené s plošnou realizací nové závěrečné zkoušky zajišťovat Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci své základní (kmenové) činnosti.

NÚV bude v průběhu každého školního roku zajišťovat tvorbu a aktualizaci témat pro závěrečné zkoušky a jejich zpřístupnění školám. Bude poskytovat technickou a metodickou podporu školám při sestavování jednotného zadání a generování témat písemné zkoušky. Bude zpracovávat data o realizaci závěrečných zkoušek, provádět závěrečnou evaluaci a hodnocení kvality výstupů.
Výsledky bude postupovat MŠMT.