Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu jsou žáci škol a školských zařízení z celé ČR, včetně hlavního města Prahy – cca 40.000 žáků, kteří studují v oborech vzdělání s výučním listem. V tomto počtu je cca 5.000 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Další cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci těchto škol – cca 2.600 a ředitelé těchto škol – cca 520.

 Žáci oborů vzdělání s výučním listem se připravují na získání úplné kvalifikace pro výkon příslušného povolání. Z jejich hlediska je potřebné, aby ukončili studium závěrečnou zkouškou, která bude ověřovat nejdůležitější kvalifikační požadavky na výkon příslušné profese, bude uznávaná trhem práce a bude podporovat rozvoj klíčových kompetencí potřebných pro celoživotní zaměstnatelnost. Ředitelé škol mají odpovědnost za zajištění závěrečné zkoušky, které bude garantovat úroveň dosaženého vzdělání a připravenost absolventů v souladu s aktuálními požadavky praxe a specifickými potřebami regionálních zaměstnavatelů. K tomu je nezbytná účelná participace odborníků z praxe na utváření obsahu závěrečné zkoušky a jejich aktivní účast u závěrečných zkoušek. Učitelé, kteří ve školách připravují závěrečnou zkoušku, potřebují k provádění srovnatelné zkoušky metodickou podporu a funkční platformu pro výměnu zkušeností pedagogických pracovníků a dalších aktérů na národním a regionálním trhu práce.