PAK

Partnerství a kvalita (červen až říjen 2008)

Cílem projektu bylo prohloubení spolupráce mezi školami a zaměstnavateli a zlepšení komunikace těchto partnerů. Díky projektu Partnerství a kvalita je nyní k dispozici velké množství informací o tom, jak školy spolupracují se zaměstnavateli, co jim v tom překáží, jak neuspokojivou situaci zlepšit – od změn v legislativě až po finanční stimuly pro podniky.


web projektu