PILOT S

Tvorba a ověřování školních vzdělávacích programů ve vybraných SOŠ a SOU (2005 - 2008)

 

Cílem projektu, realizovaného v letech 2005 - 2008 Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV),  bylo podpořit školy při zavádění kurikulární reformy a připravit je na tvorbu školních vzdělávacích programů podle rámcových vzdělávacích programů.Přehled hlavních výstupů projektu 

53 pilotních školních vzdělávacích programů

1868 osob proškolených v DVPP

RVPmetodika.pdf  Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU (369,53 KB)

Konferencni_sbornik.pdf Pilotní školy. Zdroj inspirace (517,57 KB)