Tematické zprávy

Tematické zprávy se věnují např. učitelům a školitelům, inovacím v odborném vzdělávání, klíčovým kompetencím, předčasným odchodům ze vzdělávání, šetření názorů na odborné vzdělávání, digitalizaci v odborném vzdělávání, dlouhodobé mobilitě v odborném vzdělávání atd. Zprávy se v průběhu času aktualizují a přibývají nová témata.

Vydané zprávy za všechny země najdete na webu Cedefopu.

 

Šetření názorů 
občanů na odborné vzdělávání

Dlouhodobá mobilita v počátečním
odborném vzdělávání
a učňovské přípravě

Klíčové kompetence
1-refernet_cz_opinion_survey.jpg 2-refernet_vet_mobility-apprenticeships_cz.jpg 3-key_competences_in_vocational_education_and_training_-_czeck_republic.jpg