Zprávy o politice odborného vzdělávání

Zprávy o politice odborného vzdělávání jsou podkladem pro monitorování dosaženého pokroku v rámci Strategie EU 2020 a pro zpětnou vazbu, kterou Evropská komise poskytuje jednotlivým zemím v rámci tzv. Evropského semestru.

develop-VET-15-19.png